Claas xtraCARE®

Voor bedrijven die met machines werken is de probleemloze inzet van het machinepark essentieel. Het betreft tegenwoordig zeer complexe machines met veel electronica zoals electronische brandstofregeling en een electronische versnellingsbak, etc. Tevens is het materieel steeds vaker zeer uitgebreid en gevarieerd. Daarom is nu het Claas Schadevrijplan Excellent Plus ontwikkeld voor de continuïteit van uw werkzaamheden.

Het Claas Schadevrijplan Excellent Plus voorziet in een uitgebreid verzekeringspakket voor in principe alle Claas machines. Hierin kunnen dus Claas tractoren, oogstmachines, persen maar ook verreikers worden ondergebracht. HetClaas Schadevrijplan Excellent Plus is ondergebracht bij een grote Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Het Claas Schadevrijplan Excellent Plus is een uitgebreide WA en Casco verzekering. Daarbij is praktisch al het van buitenaf komende onheil, zoals ruitbreuk, brand of diefstal meeverzekerd. Ook het eigen gebrek (breuk, giet- en materieel- en constructiefouten, metaalmoeheid en in het algemeen alle eigen gebreken al dan niet verborgen) is tot en met het 7de jaar van de machine meeverzekerd. Vergoed worden zowel het eigen gebrek als de gevolgend ervan. Tevens is meeverzekerd aansprakelijkheid die voortvloeit uit deelname aan het verkeer, zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.). Bij de werkmaterieel variant is tevens schade aan ondergrondse zaken meeverzekerd (kabels en leidingen). Bij tractoren is dit onder bepaalde voorwaarden ook het geval.

Er kan bovendien een premiekorting gelden van ongeveer 15% wanneer het te verzekeren object wordt uitgerust met een door onze verzekeraar erkend “Stopel” W3 beveiligingssysteem. Deze “Stopel” W3 beveiligingssystemen (tracking & tracing) kunnen tegen enorm lage kosten worden aangeschaft (verzekeraar betaald mee!). In veel gevallen is het premievoordeel meer dan de kosten van het “Stopel” W3 beveiligingssysteem.

Het dekkingsgebied omvat Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en 250 km in omringende landen. Jonge gebruikte objecten (jonger dan 6 jaar) zijn ook nog te verzekeren in het Claas Schadevrijplan Excellent Plus en lopen tot en met het 7de jaar mee in de eigen gebrek verzekering.

Nieuwe en gebruikte objecten WA/Casco (all-risk)

Eigen gebrek is standaard meeverzekerd bij machines die jonger zijn dan 6 jaar bij afsluiten van de verzekering. Dekking 7 jaar vanaf het bouwjaar. Er geldt geen beperking van draaiuren.

Standaard meeverzekerd bij WA/Casco (o.a.)

 • 7 jaar eigen gebrek dekking vanaf bouwjaar machine, zonder draaiuren beperking
 • Machines jonger dan 6 jaar kunnen nog t/m het 7de jaar in de eigen gebrek dekking
 • Directe materiële gevolgschade van het eigen gebrek;
 • 5 jaar nieuwwaarde dekking vanaf bouwjaar bij totaal verlies (ook gebruikte objecten)
 • Kosten vervangend object worden vergoed, max. 14 dagen met inachtneming van 2 wachtdagen bij diefstal, vermissing of verduistering. Na 16 dagen gaat verzekeraar over tot betaling bij niet terugvinden
 • Schade aan banden en rupsen, door van buiten komende onheilen
 • Foutieve bediening/bedieningsfouten/onoordeelkundige gebruik
 • Benelux-volledig Duitsland dekking + 250 km in omliggende landen
 • Dekking vervangend object (gelijksoortig). Het vervangend object is standaard maximaal 30 dagen op gelijke condities meeverzekerd gedurende reparatie/onderhoud, voor zover elders geen verzekering van toepassing is op dit vervangende object ( zowel WA als Casco )
 • Schade aan eigen zaken
 • Brand, zelfontbranding, ontploffing, blikseminslag
 • Diefstal, verduistering, joyriding, kwaadwillig beschadiging
 • Botsing, slippen, omslaan, van de weg geraken
 • Alle van buiten komende onheilen
 • Botsing, slippen, omslaan, van de weg geraken
 • Alle van buiten komende onheilen
 • Schade veroorzaakt met het object
 • Schade toegebracht aan anderen met, of door zaken die zich bevinden op, in of aan het verzekerde object
 • Schade aan derden door afvallende lading
 • Schade aan ondergrondse eigendommen is bij verreikers meeverzekerd
 • Bij de tractoren en overige machines is schade aan ondergrondse eigendommen tegen een kleine toeslag mee te verzekeren
 • Etc

Machinepaspoort (extra service)

Elke machine die door ons wordt verzekerd zal als service gemeld worden bij Tracer. Tracer is een onafhankelijk recherchebureau, met een jarenlange ervaring. Opsporing van en onderzoek naar de vermissing van land- en werkmaterieel is de specialiteit van Tracer. Bij verzekering via het Claas Schadevrijplan Excellent Pluszal er per machine een machinepaspoort gemaakt worden (hierin staan alle gegevens van de machine) zodat er bij eventuele diefstal van de machine direct actie kan worden ondernomen. Tracer zal namens u (gemachtigd) aangifte doen bij de politie en zal direct het onderzoek in gang zetten.

Diefstalclausule

Standaard

Verzekeraars zien machines tegenwoordig graag uitgerust met een erkend W2 beveiligingssysteem wanneer machines tegen diefstal, vermissing en verduistering worden verzekerd. Is de verzekerde machine hier niet mee uitgerust dan geldt er een extra eigen risico.

Op werkmaterieel (verreikers) met een gewicht onder de 5.000 kg is de nachtclausule van toepassing. Dekking na braak uit afgesloten ruimte (ook container) na werktijd.

Uitgebreid

Is het object uitgerust met een W3 of door de verzekeraar gelijkgesteld systeem, waarbij de meldkamer directe doormelding heeft naar Tracer (voor opvolging en opsporing), geldt het volgende: geen eigen risico bij diefstal, vermissing en verduistering. Nachtclausule voor objecten met een gewicht onder 5.000 kg is niet van toepassing. Premie daalt met ongeveer 15% t.o.v. standaardpremie. Beveiligingssysteem kunnen tegen een zeer voordelig tarief worden aangeboden.

Vraag een offerte en/of meer informatie aan over dit unieke product en verzeker uzelf hiermee van een zorgloze bedrijfsvoering.

2014 Stopel bedrijfsverzekeringen BV | Help | Klachten | Disclaimer | Dienstenwijzer